Home

In gesprek . . . : “18 januari 2023 start een nieuwe cyclus ‘In gesprek,… Zit er muziek in je leven?’ onder leiding van Nico Bulter. Het thema in deze reeks is ‘Zit er muziek in je leven?’. Lees meer … KLIK HIER

Nieuwsbrief 46, van december 2022, is verschenen. Lees hem snel: KLIK HIER
Voor overige nieuwsberichten: KLIK HIER