Workshop ‘Zin . . . .samen in gesprek ’

Zin is concreet aanwezig in de dingen van iedere dag. ‘Ik heb zin in een glas bier’.  ‘Ik geniet van een schilderij’. ‘Wat ik doe voor de buurt is zinvol, daar worden we allemaal beter van’.

Zin is er, overal. Maar of we dat als zin ervaren hangt af van hoe we kijken. Met welke blik kijk jij naar de gewone en lastige dingen van iedere dag?

Zin is van iedere dag. Zoeken naar de bronnen waar jij het van moet hebben. Betekenis geven aan de dingen die jij belangrijk vindt. Wat geeft jouw leven betekenis? 

Met een groepje mensen delen we onze ervaringen, verhalen, inzichten. Mogelijke leidraad is het boek “De zin van het leven – gesprekken over de essentie van ons bestaan”, een serie interviews verschenen in de Volkskrant.

Ieder die zin heeft is van harte welkom.

We ontmoeten elkaar in 8 bijeenkomsten. Het is de bedoeling dat u alle bijeenkomsten aanwezig bent. Later aansluiten is mogelijk.

De bijeenkomsten worden verzorgd door Nico Bulter, theoloog.

Wanneer:
Donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur.

Data:

  • 15 oktober,
  • 12 november
  • 10 december 2020,
  • 14 januari,
  • 11 februari,
  • 11 maart,
  • 8 april
  • 6 mei 2021

Kosten:
Deelnamekosten zijn €32,00. U betaalt na ontvangst van een factuur.

Aanmelden via het formulier korte cursus. KLIK HIER

Deze activiteit valt niet onder een abonnement.