Taken gastvrouw/heer

Taken gastvrouw/-heer

De taken van de gastvrouw/-heer van Hobby Centrum Boxtel bestaan uit:

 • De gastvrouw/-heer (zij/hij) is een dagdeel aanwezig en in overleg met de beheerder wordt de tijd vast gesteld.
 • Zij/hij is het eerste aanspreekpunt voor de gast en begeleider in het hobbycentrum.
 • Zij/hij draagt zorg voor ontvangst van de gast, stelt deze op zijn gemak, biedt indien gewenst koffie of thee (tegen betaling) aan en luistert naar wat deze te vertellen of te vragen heeft.
 • Op basis van de gebleken behoefte geeft hij/zij informatie en/of wijst de gast naar de ruimte waar de gevraagde hobby is ingepland.
 • Zo nodig informeert zij/hij de gast over de activiteiten in het hobbycentrum.
 • Zij/hij is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens over gasten.
 • In overleg met de gast zal zij/hij een aantal gegevens voor de ledenadministratie vastleggen op de daarvoor bestemde lijst.
 • Zij/hij draagt er zorg voor dat hobbycentrum en interieur een verzorgde indruk maken, zodat gasten er zich thuis kunnen voelen. Zij/hij creëert een warme en gastvrije sfeer.
 • Zij/hij meldt beschadigingen en onregelmatigheden in en om het hobbycentrum aan de coördinator.
 • Zij/hij beantwoordt de telefoon, geeft desgevraagd informatie en maakt eventueel een afspraak voor een bezoek aan het hobbycentrum.
 • Zij/hij verstrekt de koffiemunten en bedient de Smartpin.
 • Zij/hij draagt alle informatie die nodig is voor een goed functioneren van het hobbycentrum bij de dienstwisseling over aan collega’s.
 • Zij/hij verricht kleine huishoudelijke taken waaronder:
  • De afwas
  • De keukens schoon en opgeruimd houden
  • Controleert  regelmatig de toiletgroepen  en vult de handdoekjes en toiletpapier zo nodig aan. Schoonmaken indien nodig.
  • Legt aan het einde van de dag de vuile was( handdoeken, vaatdoeken enz.) op de daarvoor bestemde plaats
  • Schone doeken ophangen/neerleggen.
  • Leegt de afvalbakken en verzamelt het huisvuil voor afvoer.
  • Brengt de diverse ruimtes in orde en draagt zorg voor een ordelijk gebruik van de ruimtes. Indien noodzakelijk spreekt zij/hij de gebruiker(s)aan op het niet netjes achter laten van de ruimtes.
  • Vult de suiker enz. aan in de mandjes.
  • Controleert de voorraad van koffie enz. geeft door wat er moet komen aan de coördinator.