Privacy Statement

Stichting Hobby Centrum Boxtel (hierna HCB) respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. Onze medewerkers/ vrijwilligers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De gegevens die u op deze site achterlaat worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

PRIVACY STATEMENT HCB

Welke gegevens worden verwerkt?

Hobbycentrum Boxtel (hierna: HCB) verwerkt de gegevens die u bij uw informatieaanvraag, inschrijving op een van onze cursussen/ activiteiten of aanbod van een cursus of activiteit aan ons doorgeeft.

Wanneer verwerken wij gegevens?

  • Indien u cursus/ activiteit van HCB afneemt of aanbiedt. Dit kan via onze website, telefonisch of per email.
  • Wanneer u contact heeft met HCB. Dit contact kan telefonisch, via onze website, via e-mail zijn of als u een contactformulier invult, gebruik maakt van een chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites, inclusief apps, inlogt op uw account, of ons via sociaal media benadert.

Waarvoor verwerken wij gegevens?

HCB verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor de uitvoering van de inschrijving overeenkomsten zoals bevestiging van deelname aan onze activiteiten en cursussen en voor de uitvoering van praktische zaken bij het aanbieden van activiteiten en cursussen zoals lesroosters en overzichten.
  • Voor de registratie van deelname maken wij gebruik van een registratiesysteem;

Worden gegevens bewaard?

De bewaartermijn van uw gegevens is afhankelijk van de activiteit/ cursus die u bij HCB doet c.q. aanbiedt, echter niet langer dan dat u zelf aangeeft.

Voor zover u een factuurrelatie heeft met ons, nemen wij de wettelijke bewaartermijn in acht.

Wat bij aanmelding anders dan via registratiesysteem op de website

Bij een telefonische aanmelding of inschrijving per email, gaat u automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden en ons Privacy Statement.

Hoe zit het met persoonsgegevens bij activiteiten/ cursussen met gebruik van online leeromgeving?

De persoonsgegevens en het emailadres van cursisten aan een opleiding, waarbij de online leeromgeving wordt gebruikt, worden gedeeld met medecursisten en de docent van de opleiding, enkel ter uitvoering van de overeenkomst (opleiding) die wij met u zijn aangegaan.

En Foto’s en beeldopnamen?

Bij inschrijving voor een van onze activiteiten/ cursussen of het aanbieden daarvan geeft u toestemming dat tijdens de activiteit/ cursus, foto’s en beeldopnamen kunnen worden gemaakt die gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden. Deze toestemming kan op ieder moment in het algemeen of voor specifieke opnamen worden ingetrokken.

Email?

HCB heeft een eigen nieuwsbrief. Bij inschrijving voor een de activiteiten/ cursussen of het aanbieden daarvan geeft u automatisch toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief (via de afmeldlink). Uw emailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen. Daartoe kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens doen bij een van de bestuursleden van de Stichting.

Worden mijn gegevens gedeeld met derden

HCB verstrekt uw persoonsgegevens aan derden uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst/ inschrijving of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

HCB maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onze persoonsgegevens.

Daarnaast hanteert HCB grote zorgvuldigheid ten aanzien van uw persoonsgegevens. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die expliciet toegang tot de systemen hebben gekregen. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van de bestuursleden van HCB.

Hartelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting Hobbycentrum Boxtel,

Marieke Dijkshoorn,
Voorzitter