Aanmelden

De persoonsgegevens die u verstrekt aan de ledenadministratie van HCB worden niet gedeeld met derden. U kunt te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens in te zien.


Aanmeldformulier hobby/cursus/workshop

Naam en voorletters:
Man of Vrouw: manvrouw

Lid KBO: JaNee*
lidnummer KBO 370 (voor evt. recht op korting)

Geboortedatum:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:
Mobielnummer:

E-mail adres:

IBAN:
Schrijft zich in voor (hier gewenste hobby/cursus/workshop vermelden):

Wil graag beginnen per (datum):

Kosten worden bij plaatsing per kwartaal of per cursus/workshop vooraf in rekening gebracht. U ontvangt hierover een email, of, indien u niet over email beschikt, een brief.
De kosten kunt u uitsluitend via bank of giro voldoen.
Er vindt geen restitutie plaats in geval van opzeggen of afwezigheid.
Uw inschrijving is definitief na plaatsing en ontvangst van uw deelnemersbijdrage.

Als u niet over email beschikt kunt u dit formulier per post naar het Hobbycentrum Boxtel sturen of op het hobbycentrum komen invullen. Ons adres is: Baroniestraat 105, 5281JC Boxtel

Beschikt u over bepaalde vaardigheden die u als vrijwilliger eventueel voor het Hobbycentrum Boxtel wilt inzetten? Zo ja, vermeldt het dan svp hier: .

Na aanmelding ontvangt u een automatisch gegenereerde bevestiging van de aanmelding.

De persoonsgegevens die u verstrekt aan de ledenadministratie van HCB worden niet gedeeld met derden. U kunt te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens in te zien.

Datum vandaag: