Kosten deelname

 • Standaard cursus/hobby, doorlopende activiteit
  • € 4,00 per dagdeel of activiteit
  • KBO leden € 3,50 per dagdeel of activiteit
 • Werken met hout, doorlopende activiteit
  • € 5,00 per dagdeel of activiteit
  • KBO leden € 4,50 per dagdeel of activiteit
 • Extra kosten gebruik oven voor keramiek

Afhankelijk van het gebruik van de oven door de deelnemer wordt door de begeleider de bijdrage daarvoor vastgesteld en verrekend

 • Kortdurende cursussen en workshops
  • Kosten worden bepaald per cursus/workshop, zie aldaar.
  • Materiaalkosten zijn extra, dus niet inbegrepen bij deelnamekosten.
 • Inloopbijeenkomsten en Lezingen

Inloopbijeenkomsten, zoals de meezingmiddag, en de lezingen kennen een apart tarief. Meer info daarover bij de betreffende activiteit.

 • Activiteiten Melange Actief en KBO

Kosten worden bepaald per cursus/workshop, zie aldaar.


 Facturering/betaling

De kosten voor deelname aan doorlopende activiteiten worden aan het begin van iedere periode aan de deelnemer gefactureerd. We gaan daarbij uit van het aantal bijeenkomsten dat in die periode plaats vindt. Bijeenkomsten die vervallen door (vakantie)sluiting van het hobbycentrum worden niet doorberekend.

Bij kortdurende cursussen/activiteiten en workshops wordt een vast bedrag in rekening gebracht. Deze kosten zijn vooraf bekend  en worden vooraf gefactureerd.

Bijeenkomsten met een vrije inloop en lezingen worden bij aanvang contant afgerekend.

Tijdens de pauzes kun je genieten van een kopje koffie of thee. De kosten daarvan bedragen 1 euro per kopje.


Facturatie Periodes 2018

Periode 1: 2 januari tot 16 februari……………………. 7 weken;

Periode 2: 19 februari tot 28 april……………………. 10 weken;

Periode 3: 7 mei tot 20 juli ……………………………… 11 weken;

Periode 4: 13 augustus tot 12 oktober………………. 9 weken;

Periode 5: 22 oktober tot 21 december……………….9 weken

Binnen de periodes is geen rekening gehouden met extra sluitingen. Bij de definitieve facturering wordt daarmee wel rekening gehouden.


Restitutie en Korting

Bij individuele afwezigheid van de deelnemer door eigen vakantie of om andere redenen, vindt geen vermindering of restitutie plaats. Wij houden de deelnamekosten al zeer laag en daarom is het niet mogelijk in dergelijke gevallen tot terugbetaling over te gaan.

Deelname aan meerdere activiteiten geeft geen recht op korting.


 Verantwoording van de kosten van de cursussen

Het Hobbycentrum heeft geen winstoogmerk en houdt daarom de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk.

Daarom werken we uitsluitend met vrijwilligers, met uitzondering van enkele betaalde docenten. Uiteraard moeten we wel kostendekkend werken. Voor enkele hobby’s en cursussen is de bijdrage hoger vanwege gebruik van apparatuur en omdat we in kleine groepen werken.

KBO-leden ontvangen een korting aangezien de KBO heeft bijgedragen aan de oprichtingskosten van het hobbycentrum.

Voor cursussen waarbij de docent/begeleider een vrijwilliger is, zijn er geen extra kosten. Als er wel een betaalde docent/begeleider moet worden ingehuurd, worden de kosten hiervan aan de deelnemers doorberekend. Hetgeen betekent dat de standaardbijdrage verhoogd wordt.

Bij sommige activiteiten moet je zelf gereedschap meebrengen of aanschaffen. Eventuele materiaalkosten worden op basis van gebruik door de docent/begeleider afgerekend.

Het Hobbycentrum wil graag voor iedereen toegankelijk zijn. Indien de kosten van deelname aan een activiteit aantoonbaar te hoog zijn, helpen wij u graag daarvoor een oplossing te vinden. U kunt dat aangeven bij uw aanmelding.