Bestuur en administratie HCB

Hobbycentrum Boxtel (HCB) is een stichting (zonder winstoogmerk)


Bestuur

Marieke Dijkshoorn                                            Voorzitter
voorzitter@hobbycentrumboxtel.nl

Els van Herpen                                                    Secretaris / Vice – voorzitter, Vrienden HCB
vice-voorzitter@hobbycentrumboxtel.nl

Marjo Lahaije      VACATURE                           Penningmeester

Nus Waleson                                                       Bestuurslid

Marieke Dijkshoorn                                          Communicatie
PR@hobbycentrumboxtel.nl


Administratie

Jan Staats                                            Ledenadministratie en planning
ledenadmin@hobbycentrumboxtel.nl


Inschrijfnummer van de KvK : 64808270

RSIN 8558.60.212

Bankrekeningnummer: NL57 RABO 0304 9912 79