Algemeen

In onze weekplanning vindt u de activiteiten die standaard plaatsvinden in HobbyCentrumBoxtel. Deze activiteiten worden begeleid door vrijwilligers die aan HCB verbonden zijn.

Naast deze standaard activiteiten vinden er extra korte cursussen, lezingen e.d. plaats. Informatie daarover vindt u bij de betreffende activiteit in het menu Hobby’s.
Hobby’s zijn onderverdeeld in Creatief, Leren, Doen en Bewegen.

Voor de meest actuele informatie kunt u bellen met 0411 210 355 of mailen naar info@hobbycentrumboxtel.nl